El Balear S.r.l. garanterar att hanteringen av uppgifterna, som ska sändas via e-post eller elektroniska formulär, överensstämmer med bestämmelserna i sekretesslagen som specificeras i informerande not.
Kreditkortsuppgifter som lämnas in som bokningsbekräftelse via säkra formulär online hanteras uteslutande av SimpleBooking - QNT S.r.l. och förvaras på en säker server som en garanti för bokningen fram till dagen för ankomsten till hotellet. Totalsumman för vistelsen kommer att betalas direkt på hotellet.

Informativ not om sekretessen

El Balear S.r.l. kommer att hantera personuppgifterna som sänds via e-post eller elektroniska formulär.
Dessa aktiviteter är nödvändiga för att tillfredsställa förfrågningar, förslag och för alla kommersiella, skattemässiga, administrativa och informativa syften gällande vår verksamhet. Beträffande detta, ger vi de följande anvisningarna gällande hanteringen som vi tänker utföra enligt art.13 av lagdekret nr.196/03 (Lagen om hantering av personuppgifter).
Uppgifterna som sänds till El Balear S.r.l. hanteras huvudsakligen med automatiska instrument för de syften som anges (t.ex. förfrågningar om information eller bokningar) och för den tid som krävs för att genomföra de mål för vilka uppgifterna samlats in.
Specifika säkerhetsmått har observerats för att förhindra en förlust av uppgifterna, olaga eller felaktigt bruk och obehörig åtkomst.
El Balear S.r.l. med huvudkontor på Lungomare Dante, 32 - 07041 Alghero (Italien).
info@hotelelbalear.it
Personerna som personuppgifterna gäller och som finns hos El Balear S.r.l. har rätten att när som helst erhålla en bekräftelse om dessa uppgifter finns eller inte och få kännedom om innehållet och urpsrunget, kontrollera att de är exakta eller begära en uppdatering, rektifiering och integrering (art. 7 ur lagdekret nr. 196/2003). Enligt denna artikel har personen rätten att begära en radering, en anonym transformation eller en blockering av de hanterade uppgifterna som strider mot lagen, samt att hur som helst bestrida en hantering av dessa av berättigade skäl.
Förfrågningarna skall överlämnas till Ägaren.

Datasystemen och programvaruprocedurer som föreslås för webbplatsens funktion erhåller, under deras normala funktion, personuppgifter vars sändning är underförstådd vid användningen av kommunikationsprotokoll på Internet.
Det handlar om information som inte samlas in för att associeras med indentifierade personer, utan tillåter en indentifiering av användarna för deras beskaffenhet, genom en bearbetning och associering med data som innehavs av tredje parter.
I denna kategori av data ingår IP- adresser eller domännamn för datorer som används av användarna som kopplas upp mot webbplatsen, URI -adresser för de resurser som begärs, förfrågningstid, metoden som används för att ställa frågan till servern, filens storlek som erhålls vid svar, sifferkoden som anger statuset på svaret från servern (lyckades, fel, osv.) och andra relativa parametrar till det operativa systemet och till användarens datamiljö.
Denna data användas endast för att erhålla anonym statistisk information angående användningen av webbplatsen och för att kontrollera att den fungerar rätt. Datan kan användas för fastställelsen av ansvar vid ett möjligt databrott till skada för webbplatsen.

Den fakultativa, uttryckliga och frivilliga sändelsen av e-post till adresserna som anges på webbplatsen medför en följande åtkomst sändarens adress, som krävs för att svara på förfrågningarna och eventuella aldra personuppgifter som infogats i skrivelsen.

Ingen personuppgift förvärvas inte målmedvetet av webbplatsen.
Inga cookies används (dvs små textfiler som webbplatserna använder för att lagra viss information på användarens dator) för försändelsen av personlig information. Inga bestående cookies används av någon typ, med andra ord system för att spåra användarna.
Beviljandet av datan är fakultativ men kan vara nödvändig för att använda de tjänster som erbjuds på vår webbplats: i detta fall är det nödvändigt att uppge personuppgifterna som krävs i motsvarande formulär.

Om de inte beviljas kan det medföra att en begäran inte kan utföras.