Användning av webbplatsen

El Balear S.r.l. kan under inga omständigheter hållas ansvariga för någon typ av skador som orsakats direkt eller indirekt genom åtkomst till webbplatsen, oförmåga eller omöjlighet att få åtkomst till webbplatsen, förtroende för användarna och deras användning av den information som finns på webbplatsen.
El Balear S.r.l. kommer att sörja för att uppdatera informationen på webbplatsen, men garanterar inte att den är exakt eller fullständig.

Åtkomst till externt länkade webbplatser

El Balear S.r.l. har inget som helst ansvar för de webbplatser till vilka man kan få åtkomst genom länkar på den egna webbplatsen, och som endast tillhandahålls som en extratjänst åt användarna. Det faktum att El Balear S.r.l. tillhandahåller dessa länkar innebär inte nödvändigtvis att man godkänt dessa webbplatser. El Balear S.r.l. frånsäger sig dessutom allt ansvar vad beträffar sådana webbplatsers kvalitet, innehåll och grafik.
El Balear S.r.l. ger dessutom ingen kunskap om de programvaror som finns på sådana externa webbplatser och kan därför inte garantera deras kvalitet, säkerhet eller kompatibilitet med gällande operativsystem.

Upphovsrätt

Allt innehåll, såväl text som grafik, filer, bilder och information som finns på denna webbplats är skyddat i enlighet med tillämplig lagstiftning om upphovsrätt, patent och immateriella rättigheter. Alla produkter och företag som omnämns på denna webbplats är varumärken som tillhör respektive ägare och kan vara skyddade av patent- och/eller upphovsrätt som tilldelats av behörig myndighet.
Dessa produkter och program kan därför endast laddas ned eller användas för privat, och inte kommersiellt, bruk: därför kan inget innehåll, inte ens delvis såvida det inte tydligt anges, kopieras, modifieras eller återförsäljas för egen vinning eller för att dra någon som helst nytta av det.
El Balear S.r.l. förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i innehållet och de rättsliga anmärkningarna på denna webbplats utan något föregående meddelande.